Strony:

Licytacja prawna

Licytacje komornicze Grudziądz
Licytacje komornicze Grudziądz

W pewnych przypadkach przedmiotem egzekucji z majątku może być nieruchomość. Wówczas nasza kancelaria z Grudziądza organizuje licytacje komornicze. Ich celem jest uzyskanie kwoty wymaganej do spłaty zadłużenia. Osiągnięty w ten sposób zysk trafia na konto wierzyciela. Czas i miejsce tego rodzaju przetargu są podawane do publicznej wiadomości. Zazwyczaj odbywają się w domu dłużnika lub siedzibie kancelarii. Mogą dotyczyć zarówno majątku ruchomego, jak i nieruchomości, z pewnymi ograniczeniami i wyszczególnieniami.

© 2023 www.vabikbmw.pl