Strony:

Specjalizacje kancelarii z zakresu KRO

Adwokat prawo rodzinne
Adwokat prawo rodzinne

Specjalizacje kancelarii, w obszarze których obsługujemy sprawy to zagadnienia o charakterze majątkowym: świadczenia alimentacyjne, w tym podwyższenie lub obniżenie świadczeń; rozwody - w tym także z podziałem majątku. Obsługujemy także zapytania dotyczące osób małoletnich: ograniczenie, zawieszenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, uznanie lub zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa, przysposobienie i zgody sądowe na czynności prawne w imieniu dziecka. Kancelaria adwokacka świadczy usługi z zakresu prawa rodzinnego.

© 2021 www.vabikbmw.pl